جزئیات آرای ۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در تهران منتشر شد

کدخبر: 2098291

جزییات آمار واجدین شرایط رأی دادن در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تعداد آرای مأخوذه و آرای ۴ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران منتشر شد.

به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: جزییات آمار واجدین شرایط رأی دادن در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تعداد آرای مأخوذه و آرای 4 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

آمار واجدین شرایط اخذ رأی 5500000

کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه 3686961

تعداد آرای آقای حسن روحانی 2588200 (درصد نسبت به کل آراء 70/19 )

تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 969218 (درصد نسبت به کل آراء 26/28 )

تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 45659 (درصد نسبت به کل آراء 1/23 )

تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 16817 (درصد نسبت به کل آراء 0/45 )

ارسال نظر: