مهدی محمدی:

ریاست مجدد "جناب شیخ" ٩٣٠٠٠ میلیارد تومان برای ملت آب خورده است

کدخبر: 2098293

یک کارشناس مطلع تخمین می‌زد که سرجمع هزینه‌هایی که دولت برای انتخاب مجدد به بیت‌المال تحمیل کرده ٩٣٠٠٠ میلیارد تومان است. حداقل حق مردم این است که دقیقا بدانند چه کسانی و به دستور کدام مقام‌ها چنین خرجی روی دست مردم گذاشته‌اند.

به گزارش « نسیم آنلاین »، مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود نوشت:

خبرها می گوید تخلفات به میزانی نیست که نتیجه انتخابات تغییر کند -یعنی چند میلیون رای جابجا نمی شود- اما حجم تخلفات مقام های دولتی و استفاده از اموال و امکانات دولت برای رای آوری آقای روحانی بی سابقه بوده و هرگز در هیچ دولتی شبیه آن تکرار نشده است.

امروز یک کارشناس مطلع تخمین می زد که سرجمع هزینه های اعلام شده و اعلام نشده ای که دولت برای انتخاب مجدد به بیت المال تحمیل کرده ٩٣٠٠٠ میلیارد تومان است. از آنجا که آقایان این پول را از جیب ملت پرداخته اند حداقل حق مردم -چه آنها که به روحانی رای داده اند و چه غیر آنها- این است که دقیقا بدانند چه کسانی و به دستور کدام مقام ها چنین خرجی روی دست مردم گذاشته اند. و نهادهای متولی امر خوب است رسما گزارشی بدهند ریاست مجدد جناب شیخ جمعا چقدر برای ملت آب خورده است؟!

ارسال نظر: