در احادیث ذکری برای دیدن ملائکه سفارش شده است؟

کدخبر: 2341062

آیا در احادیث ذکری برای دیدن ملائکه سفارش شده است؟ اگر چنین ذکری برای دیدن ملائکه وجود دارد، آن چیست؟

در برخی از روایات درباره دیدن فرشتگان چنین آمده است که:

«هرکس در شب نیمه ماه رمضان، صد رکعت نماز بخواند و در هر رکعتش ده بار سوره "قل هو الله أحد" را بخواند [که در صد رکعت، هزار بار می‌شود]، نخواهد مُرد تا آن‌که در خواب، صد فرشته را ببیند که [از آنها] سى فرشته، او را مژده بهشت می‌دهند و سى فرشته، او را مژده ایمنى از آتش می‌دهند و سى فرشته، او را از خطا کردن نگه می‌دارند و ده فرشته به هر که به او نیرنگ بزند، نیرنگ می‌زنند».[1] البته این را باید توجه داشت که هرکسی آمادگى و شایستگى دیدن ملائکه را ندارد، و تنها انبیاء و معصومین(ع) و اولیای الهی از چنین چیزی به اذن الهی برخوردارند. [1]. طوسى، محمد بن حسن‌، تهذیب الأحکام، ج ‏3، ص 62، تهران، دار الکتب الإسلامیة‌، چاپ چهارم‌، 1407ق.

منبع:‌ اسلام کوئست

ارسال نظر: