هوای تهران دوباره آلوده شد

کدخبر: 2344988

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۴ قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 104 قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس آلوده است.همچنین این شاخص طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 71 قرار داشت وکیفیت هوا قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال 25 روز هوای پاک، 211 روز هوای قابل قبول 69 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران 18 روز هوای پاک، 239 روز هوای قابل قبول و 53 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.

بیشترین دما برای روز جاری 5 درجه وکمترین دما منفی یک درجه پیش‌بینی شده است.

«خبرگزاری فارس»

ارسال نظر: