رئیس دیوان محاسبات کشور:

چیزی تحت عنوان حقوق نجومی نداریم

کدخبر: 2345560

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه چیزی تحت عنوان نجومی نداریم، گفت: آنچه که عنوان می‌شود مربوط به حقوق‌های قانونی یا غیرقانونی است که در قالب تفریغ بودجه دیوان محاسبات رسیدگی می شود.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: بحث حقوق‌های نجومی همیشه بررسی و رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه چیزی تحت عنوان نجومی نداریم، تصریح کرد: آنچه که عنوان می‌شود مربوط به حقوق‌های قانونی یا غیرقانونی است که در قالب تفریغ بودجه دیوان محاسبات رسیدگی می شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: طبق بررسی‌های جدید در قالب رسیدگی به پرداخت حقوق‌های قانونی یا غیرقانونی، بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، پنجم اسفندماه در صحن علنی مجلس بخشی از تفریغ بودجه به این حوزه که یافته‌های جدیدی داریم می‌پردازد.

آذر در ادامه بیان کرد: براساس اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، وظیفه دیوان محاسبات، پاسداری از بیت المال است و هرجا که تصمیم نادرستی اتخاذ شود دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند و در راستای تعالی عملکردی دستگاه‌ها رهنمودهای لازم را اتخاذ می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر انحرافی یا تخلفی در دستگاه ها اتفاق افتاد پس از رسیدگی، در درون دیوان رای صادر می شود و اگر منجر به جرم شده باشد به دادستانی کل کشور اعلام می شود.

«خبرگزاری فارس»

ارسال نظر: