خط فقر در سیستان و بلوچستان بیداد می‌کند

کدخبر: 2358942

از ۲۰ منطقه دارای بالاترین نرخ فقر در ایران، ۱۴ منطقه مربوط به مناطق روستایی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان است که در آنجا نرخ فقر بین ۷۵ تا ۹۰ درصد می باشد.

شاخص نسبت سرشمارفقر (نرخ فقر) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های سنجش فقر است که به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به تعداد کل افراد جامعه تعریف می‌شود.

براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری، در برخی مناطق روستایی استان سیستان‌وبلوچستان نرخ فقر بین ۷۵ تا ۹۰ درصد است. طبق این گزارش از ۲۰ منطقه دارای بالاترین نرخ فقر در ایران، ۱۴ منطقه مربوط به مناطق روستایی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان، ۴ منطقه در استان کرمان، یک منطقه در استان فارس و یک منطقه نیز در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: