اقتصاد ایران به یک انقلاب جدی نیاز دارد

کدخبر: 2359119

حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به گروه خاصی محدود است و دسترسی تمام مردم به این تسهیلات سخت است‌، گفت: اقتصاد به یک انقلاب جدی نیاز دارد تا فرآیند آمارگیری و برنامه‌ریزی برای تولید در کوتاه مدت و بلند مدت اصلاح شود.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات بانک‌ها به گروه خاصی محدود است و دسترسی تمام مردم به این تسهیلات سخت است‌ که باید اصلاح شود. علاوه بر این، تعرفه‌های واردات، صادرات و اهلیت داشتن صادرکنندگان از جمله اقدامات دیگر برای بهبود رشد اقتصادی است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما بیمار است، رشد اقتصادی هم در آن صورت نمی‌گیرد و اقتصاد به یک انقلاب جدی نیاز دارد تا فرآیند آمارگیری و برنامه‌ریزی برای تولید در کوتاه مدت و بلند مدت اصلاح شود.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: