نان گران شد؟

کدخبر: 2360116

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با تصریح به اینکه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نان در سال جاری صادر نشده، گفت: برخی از شکایت‌ها که از طریق سامانه ۱۳۵ توسط مردم ارائه می‌شود، حکایت از افزایش قیمت نان کرده‌اند که این اقدام از نظر قانون تعزیرات تخلف است.

محمدعلی اسفنانی با تصریح بر اینکه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نان در سال جاری صادر نشده است، اظهار کرد: معمولاً سازمان حمایت از مصرف کننده مکلف است هر زمان که افزایش قیمتی صورت گرفت، آن را رسماً به سازمان تعزیرات و همچنین واحدهای صنفی مرتبط اعلام کند که تاکنون در سال جاری افزایش قیمت صورت نگرفته است.

وی اشاره کرد: برخی از شکایت‌ها که از طریق سامانه ۱۳۵ توسط مردم ارائه می‌شود، حکایت از این دارد که بعضی از نانوایی‌های آزادپز و دولتی اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند. این اقدام از نظر قانون تعزیرات تخلف است و حتماً با گران فروشان برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در ادامه با اشاره به تورم و افزایش قیمت دستمزد کارگران و همچنین سایر هزینه‌ها، اظهار کرد: بر این اساس، طبق قاعده هر ساله یک درصد مختصری به قیمت نان اضافه می‌شود، اما بعضی وقت‌ها در این مورد تعلل صورت می‌گیرد و دو یا سه سال یک بار این کار صورت می‌گیرد و در نتیجه قیمت نان را دو تا سه برابر افزایش می‌دهند تا به قیمت متعارف برسد که این مسئله هم باعث فشار به مردم و هم سبب ایجاد نارضایتی می‌شود.

«خبرگزاری ایسنا»

ارسال نظر: