تاثیر شیر برقی هیدرولیک در تکمیل سیستم های اتوماتیک

کدخبر: 2362696

سیستم ‌های هیدرولیکی همراه با خلق انواع بازو های مکانیکی تا حضور در دستگاه های اتوماتیک، نقش پررنگی در بهبود عملکرد های صنعتی دارند. با حضور این سیستم ‌ها می توانید قویترین بازوهای مکانیکی را با هدف انجام سنگین ترین عملیات ‌های صنعتی به انجام رسانید و یا اینکه در بطن یک دستگاه کاملاً اتوماتیک، توان مشخصی از عملیات‌ ها را از طریق انواع جک های قدرتمند تدوین نمایید.

نسیم آنلاین : سیستم ‌های هیدرولیکی همراه با خلق انواع بازو های مکانیکی تا حضور در دستگاه های اتوماتیک، نقش پررنگی در بهبود عملکرد های صنعتی دارند. با حضور این سیستم ‌ها می توانید قویترین بازوهای مکانیکی را با هدف انجام سنگین ترین عملیات ‌های صنعتی به انجام رسانید و یا اینکه در بطن یک دستگاه کاملاً اتوماتیک، توان مشخصی از عملیات‌ ها را از طریق انواع جک های قدرتمند تدوین نمایید. این همه از جادوی قدرت هیدرولیک می‌ آید. اما این قدرت باید تحت کنترل باشد. به هر حال هر بازوی مکانیکی زمانی می تواند هدف شما در انجام عملیات خطیر را اجرایی سازد که بتوان به ترتیبی حضور سیالات را در شرایط تامین قدرت پیستون ‌های هیدرولیکی تحت کنترل داشت. برای این منظور انواع شیر برقی هیدرولیک ابداع شده است.

شیر برقی هیدرولیک دارای ساختاری است که می تواند خط تغذیه تحت کنترلی را برای تأمین سیالات قدرتمند با هدف جابجایی انواع پیستون ‌های هیدرولیکی تامین نماید. اینکه این قطعه دقیقاً چیست و با چه ساز و کاری می‌ تواند هر بازوی مکانیکی را به رفتاری هدفمند برساند، موضوعی است که در همراهی با دانش مجموعه نیکاکورپ برای شما به شکل مختصر تدوین کرده ‌ایم. آنچه می ‌خواهید، نگاهی است کوتاه در بحث آشنایی با اسلوب کاری در انواع شیر برقی هیدرولیک. جهت اطلاعات بیشتر می ‌توانید از فضای سایت نیکاکورپ بهره ‌مند باشید.

ایده طراحی شیر هیدرولیک

صنعت امروز برای خلق انواع بازو های مکانیکی در پی جابجایی عملیات ‌های سنگین صنعتی، استفاده از قدرت های هیدرولیکی را پیشنهاد می‌ کند. در این ایده هر بازوی مکانیکی همراه با یک یا چند سیلندر هیدرولیکی با ظرفیت تامین قدرت بالا می باشد. پیستون ‌ها در بطن این سیلندر ها تحت تاثیر قدرت هیدرولیکی به حرکت درآمده، رفتار های رفت و برگشتی ایجاد می‌ کنند. رفت و برگشت این پیستون ها مورد استفاده انواع اهداف در جابه‌جایی‌ های قدرتمند بازو های مکانیکی قرار می گیرد. نکته کلیدی در حرکت هدفمند بازو های مکانیکی است. اینکه چه زمان و به چه اندازه ای و در چه جهتی حرکت قدرتمند را آغاز کنند. از این‌ رو باید به ترتیبی بر خط تغذیه سیلندر های هیدرولیکی شرایط کنترلی داشته باشیم. طرز کار شیر برقی هیدرولیک به ‌قرار زیر است.

انواع شیر برقی با حضور در مسیر تغذیه پیستون ‌های هیدرولیکی مقدمات ایجاد کنترل بر آنها را فراهم خواهند کرد. در هر شیر برقی هیدرولیک خانه‌ هایی با چند خط تغذیه و یا تخلیه سیالات در نظر گرفته شده‌ است. این خانه ‌ها تحت تاثیر یک بوبین برقی قرار دارند. بوبین با فعال شدن و یا عدم فعالیت خود در طرز کار شیر برقی هیدرولیک تعریف می‌ کند که کدامیک از خانه ها در مسیر خطوط رفت و برگشت سیالات برای تغذیه سیلندر های هیدرولیکی قرار گرفته باشند. به ‌این ‌ترتیب انواع رفتار های دستوری اعم از حرکت به سمت جلو و یا عقب و البته استقرار ثابت برای هر مجموعه سیلندر هیدرولیکی صادر خواهد شد.

شیر برقی هیدرولیک کنترل جهت

از مهمترین وظایف در طراحی انواع سیستم ‌های هیدرولیکی، خلق بازو های مکانیکی است. این بازو ها می توانند در مقام یک تک ‌سیلندر ساده در بطن یک دستگاه بسته ‌بندی باشند و یا اینکه به شکل یک بازوی پیچیده با چندین آزادی عمل در یک بیل مکانیکی خودش را نشان بدهد.

به هر ترتیب به ‌ازای هر آزادی در بازو های مکانیکی نیاز به یک سیلندر هیدرولیکی داریم و هر سیلندر هیدرولیکی تحت تاثیر یک شیر برقی هیدرولیک کنترل جهت، اداره خواهد شد. با این تفسیر ساده کاملاً متوجه هستیم که هدف نهایی در طراحی شیر برقی هیدرولیک کنترل جهت، هدایت بازو های مکانیکی با هر تعداد درجه آزادی می ‌باشد.

در شیر برقی هیدرولیک کنترل جهت مباحثی مانند تعداد وضعیت کاری، تعداد پورت های متصل به شیر و اصول تحریک، نکات کلیدی در شناخت آنها هستند. هر شیر برقی هیدرولیک کنترل جهت به تعداد واحد های مجزایی که دارد، قابلیت تامین وضعیت کاری را خواهد داشت. در این بین با حضور تعداد پورت ها می توانیم نحوه تغذیه و یا تخلیه سیال به سمت سیلندر و یا بازگشت به مخزن نگهداری از روغن را طراحی کنیم. در طراحی انواع شیر هیدرولیک کنترل جهت، مدل ‌های متنوع اهرمی، دستی، پدالی، مکانیکی، بادی و همچنین برقی به‌ عنوان ایده ‌های تحریک‌ کننده مطرح هستند که مدل شیر برقی هیدرولیک کنترل جهت متداول ‌ترین نمونه می باشد.

نحوه نام گذاری شیر برقی هیدرولیک کنترل جهت

اساس شناسایی انواع شیر برقی هیدرولیک کنترل جهت که گاهاً با نام شیر برقی هیدرولیک وسط بسته نیز معرفی می ‌شوند، با در نظر داشتن تعداد پورت ها همراه با تعداد حالت ‌هایی که می ‌توانند تأمین نمایند، تدوین شده است.

برای این منظور از یک سیستم نام ‌گذاری عددی همراه با قید دو عدد در کنار هم استفاده می‌ کنند. عدد اول معرف تعداد پورت‌ ها و عدد دوم معرف تعداد حالت ‌های کاری در شیر برقی هیدرولیک وسط بسته می باشد. برای مثال وقتی با یک شیر هیدرولیک با نام 3/4 مواجه شدید، عدد اول که در اینجا برابر با عدد 4 می‌ باشد، معرف تعداد پورت ها ی ورودی و خروجی است. برای شیر مذکور 4 پورت اعم از ورودی و یا خروجی در نظر گرفته اند.

عدد دوم معرف حالت قرارگیری اسپول در شیر برقی هیدرولیک می باشد. در مثال مذکور با حضور عدد 3 انتظار تامین 3 نوع عملکرد را خواهیم داشت. این عملکرد ها می ‌توانند وضعبت های کاری مانند تزریق سیال، تخلیه و یا حالت ماندگاری برای سیلندر هیدرولیک را فراهم آورند.

شیر برقی هیدرولیک در مدل ‌های متنوع با عملکرد های گوناگون طراحی شده است. هر کدام از آنها طبق استانداردی خاص ظرفیت پذیرش مقدار مشخصی از فشار سیال هیدرولیکی را دارند. از این ‌رو نحوه انتخاب شیر برقی هیدرولیک مناسب مستلزم کسب مهارت ‌های کافی می باشد. موضوعی که می ‌توانید با کسب مشاوره ‌های تخصصی از تیم فنی سایت نیکاکورپ با ضریب اطمینان بالایی بهره ‌مند باشید.

ارسال نظر: