جعفریان رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری شد

کدخبر: 2363729

حمیدرضا جعفریان مدیر اسبق سفیر فیلم ریاست سازمان سینمایی حوزه هنری را بر عهده گرفت.

رئیس جدید سازمان سینمایی حوزه هنری تعیین شد.

طبق حکمی که دادمان رئیس حوزه هنری داده است، حمیدرضا جعفریان مدیر اسبق سفیر فیلم رئیس جدید سازمان سینمایی حوزه هنری شده است.

گویا حمزه زاده؛ رئیس پیشین سازمان سینمایی حوزه هنری نیز قرار است تا در سازمان تبلیغات اسلامی بخشی را به عنوان میزکتاب در اختیار داشته باشد.

جعفریان به عنوان مستندساز فعالیت‌ساز داشته است و مشخصاً در راستای سیاست جوان‌گرایی حوزه هنری انتخاب شده است.

«خبرگزاری تسنیم»

ارسال نظر: