قیمت جدید مرغ ۲۰۴۰۰ تومان تعیین شد

کدخبر: 2363732

بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴۴۰۰ تومان و حداکثر قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده ۲۰۴۰۰ تومان تعیین شد.

بر اساس دستور دو جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت مرغ 5 هزار و 400 تومان در مقایسه با نرخ قبلی 15 هزار تومانی خود 20400 تومان تعیین شد.

بر این اساس نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده 14400 تومان و حداکثر قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده 20400 تومان تعیین شد.

قیمت مرغ دوباره پر کشید/ یک کیلو گوشت مرغ 24 هزار تومان

شرح و تصویر دستور دوم مصوبه تنظیم بازار درباره مرغ در ذیل مطلب آمده است.

طرح تصمیمات کمیته رصد و پایش زنجیره تولید مرغ (تولید جوجه و جوجه ریزی، بهای تمام شده، پیش بینی تولید آتی):

1- مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی ضمن کنترل مقادیر تولید جوجه یک روزه، مستمرا مقادیر ضرور زبان احتمالی ناشی از تولید 110 میلیون قطعه جوجه و عدم جذب احتمالی آنرا به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش نماید.

تبصره: سازمان برنامه و بودجه مکلف به تامین ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (بر اساس اعلام سازمان مذکور) می باشد.

2- قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه 14100 تومان (با احتساب تمام هزینه هایناشی از کمبود نهاده، آزادسازی ارز واکسن و ...) تعیین گردید.

تبصره 1: استاندار ان سراسر کشور به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار استان، اجازه خواهند داشت در سقف تلورانس مثبت 10 درصد نسبت به تعیین قیمت مرغ زنده در استان اقدام نمایند.

تبصره 2: قیمت مصرف کننده مرغ گرم بر اساس نرخ مصوب مرغ زنده هر استان مطابق تبصره یک فوق به ازاء هر کیلوگرم حداکثر 6000 تومان توسط کارگروه تنظیم بازار هر استان تعیین خواهد گردید.

تبصره 3: در صورت تامین صددرصدی نهادها با ارز دولتی، قیمت های مصوب بازنگری خواهد گردید.

دستگاه یا سازمان مجری/متعهد/ پیگیری کننده: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استانداران سراسر کشور

3- برای قسمتی از ضرر و زیان های احتمالی که کارگروه تنظیم بازار قبلا مصوبه داده است (20 میلیون تخم مرغ نطفه دار) محاسابت اناجم وض رر و زیان محاسبه و اعمال خواهد گردید.

تبصره: چنانچه قیمت جوجه بالاتر از قیمت مصوب گردد، مازاد سود نیز بایستی محاسبه شود.

«خبرگزاری تسنیم»

ارسال نظر: