محمدعلی نجفی به کدام زندان منتقل می‌شود؟

کدخبر: 2363812

وکیل محمدعلی نجفی: موکلم هم اکنون در زندان به سر می‌برد و مرخصی به او داده نشده است.

وکیل محمدعلی نجفی: موکلم هم اکنون در زندان به سر می‌برد و مرخصی به او داده نشده است.

پرونده ایشان از سوی دادگاه به اجرای احکام ارسال شده، اما هنوز چیزی به ما اعلام نشده است، یعنی قطعیت ورود موکلم به زندان اوین برای ما مشخص نشده است.

همه افراد باید حکم صادر شده برای خود را طی کنند.

مرخصی جزء محکومیت به حساب نمی‌آید؛ از روزی که نجفی بازداشت شد، تنها دو شب آزاد بوده و پس از آن به زندان بازگشته است.

مدت زمانی که موکلم در زندان بوده جزء محکومیتش حساب می‌شود و از زمان محکومیتش کسر خواهد شد.

ارسال نظر: