طلب ۵۰.۷ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش از شرکت ملی نفت

کدخبر: 2364350

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بالغ بر ۵۰ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان از شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۷ طلبکار بوده که بخش اعظم این رقم بابت فروش نفت کوره صادراتی و بانکرینگ توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران بوده است.

یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی مختلف، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، مطالبات این شرکت هاست.

طلب 50.7 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش از شرکت ملی نفت

براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، این شرکت بالغ بر 50 هزار و 733 میلیارد تومان از شرکت ملی نفت ایران در سال 97 طلبکار بوده است. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران حدود 3 هزار و 607 میلیارد تومان از شرکت نفت ستاره خلیج فارس بابت فروش میعانات گازی در سال 97 طلب داشته است. در نتیجه، مجموع طلب این شرکت از سایر شرکت ها در سال مذکور، حدود 54 هزار و 341 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که مجموع مطالبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از این شرکت ها در پایان سال 1396، بالغ بر 28 هزار و 259 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، مطالبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از این شرکت ها در پایان سال 97 نسبت به پایان سال 96، حدود 88 درصد افزایش داشته است. همچنین طلب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از شرکت ملی نفت ایران در پایان سال 1396، بالغ بر 27 هزار و 445 میلیارد تومان بوده است یعنی مطالبات این شرکت از شرکت ملی نفت ایران در پایان سال 97 نسبت به پایان سال 96، حدود 84 درصد افزایش داشته است.

جزئیات روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش

براساس این گزارش، جزئیات روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال‌های 96 و 97 در جدول زیر آمده است:

براساس جدول فوق، بخش اعظم بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال 97 مربوط به مانده ابتدای سال و فروش نفت کوره صادراتی و بانکرینگ توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در سال مذکور بوده است. شرکت ملی نفت ایران بابت مانده ابتدای سال، بیش از 27 هزار و 445 میلیارد تومان و بابت فروش نفت کوره صادراتی و بانکرینگ توسط امور بین الملل این شرکت، بیش از 36 هزار و 60 میلیارد تومان به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 97 بدهکار بوده است.

هزینه واردات بنزین در سال های 96 و 97

براساس این گزارش، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران هم بابت واردات بنزین در سال 97، حدود 3 هزار و 756 میلیارد تومان بدهکار بوده است. رقم بدهی این شرکت به شرکت ملی نفت ایران بابت واردات بنزین در سال 96 هم بالغ بر 6 هزار و 872 میلیارد تومان بوده است.

بدهی شرکت ملی پالایش و پخش به شرکت ملی نفت ایران بابت خرید خوراک

مجموع بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران بابت خرید خوراک (نفت خام و میعانات گازی) در سال 97، بالغ بر 272 هزار و 794 میلیارد تومان بوده است. جزئیات این بدهی در جدول زیر آمده است:

گفتنی است بیش از 99 درصد بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران بابت خرید نفت خام و میعانات گازی در سال 97 یعنی رقمی حدود 270 هزار و610 میلیارد تومان به خزانه داری کل کشور منتقل شده است. در واقع، این معامله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی نفت ایران صرفا به صورت حسابداری در صورت های مالی این دو شرکت، ثبت می شوند.

کل درآمد صادراتی شرکت ملی پخش بابت صادرات از طریق مرزهای خشکی

همچنین مجموع درآمد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بابت صادرات از طریق مرزهای خشکی در سال 97، بیش از 135 میلیارد و 350 میلیون تومان بوده که طبق بندهای شماره 5 و 6 نامه شماره 2-788/20 مورخ 16 دی ماه 1397 وزیر نفت، کل مبلغ مذکور به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است.

ارسال نظر: