خودرو در دولت روحانی چقدر گران شد؟

کدخبر: 2364595

مقایسه قیمت خودرو در سال ۹۲ و ۹۹ از افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای تولید داخل در دولت روحانی حکایت دارد.

مقایسه قیمت خودرو در سال ۹۲ و ۹۹ از افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای تولید داخل در دولت روحانی حکایت دارد.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: