چطور یارانه‌ فرزندان تازه متولد شده را فعال کنیم؟

کدخبر: 2365014

یکی از سوالاتی که درخصوص یارانه‌ها مطرح می‌شود درخصوص پرداخت یارانه موالید است.

یکی از سوالات رایج هموطنان درخصوص فعال شدن یارانه‌ فرزندان تازه متولد شده شان است که بعد از تولد فرزندانشان چگونه یارانه آنها را فعال کنند.

لیست موالید پس از دریافت از ثبت احوال به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارسال شده و بعد از آن بدون تغییر به سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت واریز یارانه ارسال می‌شود.

بعد از آن که لیست به دست سازمان هدفمندی یارانه رسید، ماهانه مبلغ یارانه فرزند تازه متولد شده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

پرداخت یارانه آن‌ها بر طبق قوانین و دستورالعمل‌های سازمان هدفمندی صورت میگیرد.

«باشگاه خبرنگاران»

ارسال نظر: