۶۰ درصد کاهش بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته

کدخبر: 2365370

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت: میانگین بارندگی دومین سامانه بارشی سال آبی جاری در استان تهران در ۴ روز گذشته به میزان ۱۱.۷ میلی متر به ثبت رسید.

محمدرضا خانیکی، گفت: این سامانه بارشی بیشترین تأثیر را بر گستره شمال شرقی استان تهران داشته به گونه‌ای که در ایستگاه‌های باران‌سنجی مبنای مستقر در محدوده‌های مطالعاتی لواسانات، دماوند و بابل و آمل بیشترین میزان بارندگی به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر همین اساس ایستگاه‌های رودک، پلور، چشمه اعلا، و لتیان به ترتیب با ۴۴.۴، ۲۸.۱، ۲۷ و ۲۵.۱ میلی‌متر بارندگی ۷.۶، ۴.۷، ۵.۸ و ۵.۹ درصد کل بارندگی را تجربه کردند.

خانیکی با اشاره به اینکه اگرچه این سامانه بارشی در شمال شرقی استان تهران متمرکز بود، تصریح کرد: سامانه مذکور توانست طی ۴ روز متوالی کل استان تهران را تحت تأثیر قرار داده و به همین منظور شاهد جبهه فراگیر بارندگی بودیم.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران میزان متوسط بارندگی استان را تا ۲۳ آبان ماه ۲۶.۶ میلی‌متر دانست و ادامه داد: این میزان در مقایسه با سال گذشته تا این تاریخ ۶۲ درصد کاهش و نسبت به متوسط بلند مدت ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

خانیکی در ادامه از جمله نکات قابل توجه این سامانه بارشی را تغییر قابل توجه در الگوی دمایی دومین ماه پاییز عنوان کرد و گفت: به‌رغم اینکه در ۲۰ روز نخست آبان ماه دمای روزانه از افزایش قابل توجهی نسبت به دوره بلند مدت برخوردار بود، اما این سامانه بارشی توانست با استقرار جبهه هوای سرد بر کل استان تهران، متوسط دما را نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه کند.

به گفته این مقام مسئول همزمانی الگوی زمستانی ریزش‌ها یعنی بارش در هوای سرد موجب به وجود آمدن برف در ارتفاعات استان (به عنوان نمونه پلور به ارتفاع ۱۳.۵) شد که بر این اساس تاکنون رودخانه‌ها سیلابی شدن را تجربه نکرده‌اند.

«خبرگزاری مهر»

ارسال نظر: