مدیر مسئول سایت و کانال #انتخاب مجرم شناخته شد

کدخبر: 2365697

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، گفت: در روز یکشنبه هفته جاری، در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی، پرونده مدیر مسئول سایت و کانال انتخاب به اتهام نشر اکاذیب قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد.

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، اظهار داشت: در روز یکشنبه هفته جاری ۲۵ آبان، در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی، پرونده مدیر مسئول سایت و کانال انتخاب به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد.
سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، تصریح کرد: هیات منصفه در اتهام فوق‌الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و ضمنا با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

«خبرگزاری میزان»

ارسال نظر: