غفلت دولت روحانی از بازار کشورهای ضد آمریکایی؟!

کدخبر: 2366003

طی دو دهه اخیر با پیروزی جریان‌های ضدآمریکایی در آمریکای لاتین، کشورمان از این فرصت‌ها که می‌توانست برای دور زدن تحریم‌ها و شکستن آثار تحریمی بهره گیرد، به درستی استفاده نکرده است.

طی دو دهه اخیر با پیروزی جریان‌های ضدآمریکایی در آمریکای لاتین، فرصت‌های بی‌نظیری جهت گسترش روابط تجاری-سیاسی بین ایران و کشورهای این منطقه فراهم شده است. با‌این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورمان از این فرصت‌ها که می‌توانست برای دور زدن تحریم‌ها و شکستن آثار تحریمی بهره گیرد، به درستی استفاده نکرده است.

برای نمونه، بررسی آمارها نشان می‌دهد از بازار ۹/۸ میلیارد دلاری کشور بولیوی، نزدیک به ۲۲ درصد آن در اختیار کشور چین، بیش از ۱۶ درصد در اختیار برزیل، ۱۱/۲ درصد در اختیار آرژانتین، نزدیک به ۷ درصد در اختیار پرو، ۶/۳ درصد در اختیار آمریکا و ۴/۷ درصد نیز در اختیار شیلی است.

علاوه بر این کشورها، در بین کشورهای همسایه ایران، درحالی‌که میزان صادرات روسیه به بولیوی طی سال گذشته نزدیک به ۱۴۶ میلیون دلار و میزان صادرات عربستان و ترکیه نیز هر کدام ۵۱ میلیون دلار بوده، اما کل صادرات ایران به این کشور تنها ۵۱۶ هزار دلار بوده است. به عبارتی دیگر میزان صادرات دو کشور عربستان و ترکیه به بولیوی حدود ۹۹ برابر ارزش صادارت کشورمان به این کشور آمریکای لاتینی بوده است.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: