مواد غذایی پرمصرف در دولت دوازدهم چقدر گران شد؟

کدخبر: 2366647

بر اساس گزارش مرکز آمار، از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان آبان ۱۳۹۹، در بین مواد غذایی پرمصرف، موز با ۳۳۲ درصد رکورد دار گرانی است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان آبان ۱۳۹۹، در بین مواد غذایی پرمصرف، موز با ۳۳۲ درصد رکورددار گرانی است و پس از آن برنج خارجی با ۳۲۵ درصد، چای خارجی با ۳۱۷ درصد و پیاز با ۳۱۷ درصد قرار دارند. قیمت مواد غذایی پرمصرف خانوارهای کشور طی این مدت بین ۲ برابر تا ۴ برابر گران شده است. قیمت موز در فروردین ۱۳۹۶ هر کیلو ۵۵۰۰ تومان بود که در آبان امسال به هر کیلو ۲۴۰۰۰ تومان رسید.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: