۱۰ درصد از موسسات جوجه‌کشی غیرفعال هستند

کدخبر: 2366942

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال جاری از ۱۳۴ موسسات جوجه‌کشی کشور حدود ۸۹/۵ درصد از آنها (۱۲۰ موسسه) فعال بوده و ۱۰/۵ درصد (۱۴ موسسه) از آنها نیز غیرفعال هستند.

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال جاری از ۱۳۴ موسسات جوجه‌کشی کشور حدود ۸۹/۵ درصد از آنها (۱۲۰ موسسه) فعال بوده و ۱۰/۵ درصد (۱۴ موسسه) از آنها نیز غیرفعال هستند.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: