بودجه ۴۷.۹ میلیاردی برای عدم اجرای برنامه ششم توسعه!

کدخبر: 2367461

در حالی که سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه بودجه، هیچ یک از احکام برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده، در لایحه بودجه اعتبار ۴۷.۹ میلیارد تومانی برای نظارت بر اجرای برنامه ششم به خودش داده است!

در حالی که سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه بودجه، هیچ یک از احکام برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده، در لایحه بودجه اعتبار ۴۷.۹ میلیارد تومانی برای نظارت بر اجرای برنامه ششم به خودش داده است!

در مواد ۶ و ۷ قانون برنامه ششم توسعه، شاخص‌های کلان و قواعد مالی بودجه‌ریزی کشور درج شده که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از تمامی این احکام، تخطی کرده است و هیچ یک از احکام برنامه ششم توسعه رعایت نشده است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه اعتبارات چشمگیری برای نظارت بر اجرای برنامه توسعه به خودش اختصاص داده است.

بر این اساس، ۵.۱ میلیارد تومان برای بسته سیاست‌های کلی برنامه، ۹.۲ میلیارد تومان برای سند پشتیبان برنامه‌های توسعه کشور، ۲ میلیارد تومان برای نظام‌نامه برنامه‌های توسعه کشور، یک میلیارد تومان برای نظام اجرایی نظارت برنامه‌های توسعه کشور، ۱۴.۹ میلیارد تومان برای گزارش رصد برنامه‌های توسعه کشور، ۱۴.۷ میلیارد تومان برای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برنامه‌های توسعه و ۱ میلیارد تومان برای پیش‌نویس لایحه برنامه توسعه اختصاص داده است.

اکنون با توجه به بی‌توجهی کامل سازمان برنامه و سایر ارکان دولت به برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این سوال مطرح می‌شود که وقتی قرار است احکام برنامه توسعه اجرا نشود، این همه هزینه برای چه انجام می‌شود؟ شاید بهتر است که بگوییم سازمان برنامه و بودجه برای عدم اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه کشور چنین رقم هنگفتی هزینه می‌کند.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: