ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی

کدخبر: 2367682

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم پوری حسینی گفت: در خصوص اتهامات مربوط به شرکت کشت وصنعت مغان اگر دفاعیاتی دارید، بیان کنید.

متهم پوری حسینی گفت: دفاعیات را به صورت مکتوب تقدیم خواهم کرد.

این متهم در عین حال ادامه داد: در مزایده اگر نفر اول امتناع یا استنکاف کند، سازمان خصوصی سازی می‌تواند به نفر دوم و به نفر سوم بدهد.

متهم پوری حسینی درباره شیرین عسل نیز، گفت: بعد از استعلامات متوجه شدیم که شیرین عسل ۱۲۴ میلیارد تومان سررسید پرداخت نشده به بانک ملت دارد، اما آنها یک نامه از بانک آوردند که هیچگونه بدهی ندارند و اعتبارسنجی انجام شد و معامله را انجام دادیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: مطابق صورت‌های مالی، شرکت کشت و صنعت دشت مغان از سال ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است و با شروع فرآیند واگذاری زیان ده می‌شود، درباره این موضوع توضیح دهید و اینکه باید این واگذاری از طریق بورس انجام می‌گرفته است.

متهم پوری حسینی گفت: این نگرانی وجود داشت که شرکت کشت و صنعت مغان وقتی به بورس برود قیمت آن کم شود.

وکیل متهم در ادامه گفت: موکل بنده حتی به کارشناس‌ها توصیه‌ای نداشته است و روند قیمت گذاری بر اساس کارشناسی‌ها و بر اساس تخصص انجام شده است. اگر کارشناس گزارش خلاف واقع بدهد خود باید پاسخگو باشد.

وکیل متهم پوری حسینی گفت: تمام اقدامات انجام شده در این واگذاری‌ها بر اساس قانون و ظرف مهلت قانونی انجام شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان درباره شیرین عسل که ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی داشته است، اما نامه از بانک آورده و آن را استمهال کرده است، گفت: این واقعیت که ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی داشته است را نمی‌توان در نظر نگرفت حتی اگر بانک نامه داده باشد باید توان مالی شخص و اهلیت او را در نظر می‌گرفتند تازه شواهد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد شیرین عسل در ۴ توافق بدعهدی داشته است.

وی افزود: در خصوص امتناع و استنکاف خریدار اول شرکت کشت و صنعت مغان باید بگویم نه امتناع بوده است نه استنکاف.

در بخش دیگری از این جلسه دادگاه، متهم پوری حسینی توضیحاتی درباره واگذاری شرکت ایریتک و مدعی شد این واگذاری بر اساس قانون بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: خود شما گفته اید که مدیران عامل شرکت‌ها برای واگذاری آن را زیان ده می‌کرده‌اند. در این باره توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: نکاتی که از من نقل شده است گاهاً پس و پیش بوده است.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی با ختم این جلسه رسیدگی، عنوان کرد که زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

«خبرگزاری فارس»

ارسال نظر: