۲۶ نفر از اوباش مسلح تهران بازداشت شدند

کدخبر: 2367912

رئیس پلیس تهران: طرح اقتدار (بازداشت اراذل و اوباش پایتخت) در ۷۷ نقطه تهران به اجرا درآمد و با اجرای ۱۹۱ پرونده، ۲۱۴ نفر بازداشت شدند.

رئیس پلیس تهران: طرح اقتدار (بازداشت اراذل و اوباش پایتخت) در ۷۷ نقطه تهران به اجرا درآمد و با اجرای ۱۹۱ پرونده، ۲۱۴ نفر بازداشت شدند.

۸۷ نفر از متهمان بازداشت شده از اوباش سطح‌دار بودند، ۶۶ نفر از آنها نیز مزاحم نوامیس بوده و ۲۶ نفر نیز به دلیل حمل سلاح بازداشت شدند.

۳۳ واحد صنفی نیز به دلیل اینکه به محلی برای پاتوق اوباش تبدیل شده بودند، پلمب شد.

«خبرگزاری تسنیم»

ارسال نظر: