حقوق ۳۲ میلیونی برخی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۸

در صندوق بازنشستگی چه خبر است؟

کدخبر: 2368358

در لایحه بودجه سال آینده، دولت، نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری کمک خواهد کرد. نکته جالب اینکه این صندوق که ازجمله پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نجومی در سال‌های قبل بوده، در سال ۱۳۹۸ نیز به برخی از بازنشستگان ماهانه بیش از ۳۲ میلیون تومان حقوق داده است.

در لایحه بودجه سال آینده، دولت، نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری کمک خواهد کرد. نکته جالب اینکه این صندوق که ازجمله پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نجومی در سال‌های قبل بوده، در سال ۱۳۹۸ نیز به برخی از بازنشستگان ماهانه بیش از ۳۲ میلیون تومان حقوق داده است.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: