رشد نجومی تعرفه خدمات درمانی پزشکان از سال ۸۳

کدخبر: 2368392
خبرنگار:

سازمان نظام پزشکی در حالی به رسم سال‌‌های گذشته نسبت به میزان افزایش تعرفه‌‌های پزشکی معترض است و این افزایش را اندک می‌‌داند که مقایسه میزان رشد حقوق کارگران با پزشکان از واقعیت‌‌های جدیدی پرده برمی‌‌دارد!

به گزارش نسیم‌آنلاین به نقل از خبرگزاری تسینیم؛ سازمان نظام پزشکی در حالی به رسم سال‌‌های گذشته نسبت به میزان افزایش تعرفه‌‌های پزشکی معترض است و این افزایش را اندک می‌‌داند که مقایسه میزان رشد حقوق کارگران با پزشکان از واقعیت‌‌های جدیدی پرده برمی‌‌دارد!

در سال ۸۳ تعرفه‌‌ پزشکان ۱۲۲ درصد و در سال ۹۳، تعرفه‌‌ها ۵۱ درصد رشد داشته و متوسط رشد تعرفه ویزیت پزشکان در بخش خصوصی و دولتی نیز سالیانه ۲۰ درصد بوده است.

میانگین رشد تعرفه‌ها در طول سالهای اخیر ۳۵ درصد بوده است در حالی‌‌که متوسط درصد رشد سالیانه حقوق کارگران در تمام این سال‌‌ها ۲۰:۳۶ درصد بوده است.

از سوی دیگر افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق پزشکان و کادر درمان در سال گذشته همچنین افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزد پزشکان و کادر درمان در بودجه سال ۱۴۰۰، هرگونه درخواست مجدد برای افزایش تعرفه‌ها را بی‌معنا می‌سازد.

«خبرگزاری تسنیم»

ارسال نظر: