رزمایش موشکی نیروی دریایی ارتش در دریای عمان

کدخبر: 2368891

رزمایش موشکی نیروی دریایی ارتش در دریای مَکران با الحاق نا و بندر مَکران، ناو موشک‌انداز«زره» به نیروی دریایی ارتش آغاز می‌شود.

رزمایش موشکی نیروی دریایی ارتش در دریای عمان همراه با پشتیبانی نیروهای دیگر ارتش و بهره‌گیری از همه تجهیزات نظامی برگزار می‌شود.

در این رزمایش، ناو بندر مکران و ناو موشک‌انداز زره به تجهیزات نیروی دریایی ارتش ملحق خواهد شد.

 

منبع: نونیوز
ارسال نظر: