عضویت نمایندگان در هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها ممنوع شد

کدخبر: 2368995

سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، مدیرعاملی و هر گونه فعالیت و عضویت نمایندگان در شرکت ها و بانک های خصوصی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی ممنوع است.

سمیه محمودی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در این جلسه، بند یک ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس، مدیرعاملی و هر گونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف تحت هر عنوان نظیر مشاور، بازرس، عضو علی البدل، عضو هیأت مدیره و هیأت عامل در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و کلیه مراکز و مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی برای نمایندگان ممنوع است.

 

ارسال نظر: