کالیفرنیا تزریق واکسن مدرنا را متوقف می‌کند

کدخبر: 2369252

به دنبال بروز عوارض شدید پس از تزریق واکسن کرونای ساخت شرکت مدرنا در آمریکا، کالیفرنیا در صدد است تا تزریق واکسن مدرنا را متوقف کند.

به دنبال بروز عوارض شدید پس از تزریق واکسن کرونای ساخت شرکت مدرنا در آمریکا، کالیفرنیا در صدد است تا تزریق واکسن مدرنا را متوقف کند.

 

منبع: تسنیم
ارسال نظر: