کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کدخبر: 2369407

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و به دلیل کاهش ذرات معلق کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 65 قرار گرفته و به دلیل کاهش ذرات معلق کیفیت هوای تهران قابل قبول شده و در مرز پاک شدن قرار دارد. 

همچنین شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته به‌طور میانگین بر روی عدد 65 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا 15 روز هوای پاک، 185 روز هوای قابل قبول، 91 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 15 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 25 روز هوای پاک، 109 روز هوای قابل قبول، ‌67 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

همچنین بیشترین دما برای روز جاری در تهران 11 درجه و کمترین دما 1‌ درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

 

منبع: فارس
ارسال نظر: