انجام تست کرونا در مبادی ورودی کشور افزایش یابد

کدخبر: 2370017

وزیر بهداشت، در نامه ای به معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر ضرورت افزایش و تقویت واحدهای نمونه گیری تست کرونا در تمامی مبادی ورودی هوایی، زمینی و دریایی تاکید کرد.

سعید نمکی در نامه‌ای به علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، عنوان داشت: با توجه به اینکه ویروس جهش یافته کرونا در اغلب کشورها به سرعت در حال گسترش است، لذا به منظور کنترل همه مسافرین ورودی به کشور لازم است تا نسبت به افزایش و تقویت واحدهای نمونه گیری تست کرونا در کلیه مبادی ورودی هوائی، زمینی و دریائی اقدام عاجل صورت گیرد.

مقتضی است در اسرع وقت نتایج اقدامات اجرائی انجام شده به تفکیک هر دانشگاه / دانشکده از لحاظ ایجاد واحدهای نمونه گیری جدید و یا افزایش نیروی انسانی در واحدهای مذکور را به دفتر اینجانب گزارش نمایید.

 

منبع: مهر
ارسال نظر: