هزینه ساخت مسکن ملی مشخص شد

کدخبر: 2370141

هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی بدون احتساب سود سازنده در طرح اقدام ملی مسکن معادل ۳.۹۵ میلیون تومان است.

بر اساس یک محاسبه انجام شده برای یکی از پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن واقع در بهارستان، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در این طرح بدون احتساب سود سازنده معادل ۳ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان تعیین شده است.

در همین راستا، هزینه ساخت واحدهای طرح اقدام ملی بدون احتساب هزینه کارگاهی و هزینه بیمه و مالیات، معادل ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برآورد شده است. در حقیقت ۱۷ درصد از هزینه کل ساخت هر متر مربع مسکن در طرح اقدام ملی معادل ۶۷۸ هزار تومان مرتبط با هزینه ۵ درصد کارگاهی، بیمه و  مالیات است.

۳۱ درصد از هزینه ساخت مسکن مرتبط با بیمه، مالیات و سود سازنده است

در شرایطی که سود سازنده در این طرح معادل ضرایب سازمان برنامه و بودجه معادله ۲۵ درصد هزینه نهایی محاسبه شود، هزینه ساخت هر مترمربع ساخت مسکن در این طرح به ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده و ۳۱ درصد از مبلغ مرتبط با هزینه‌های بیمه، مالیات و سود سازنده است.

لازم به تاکید است، در شرایطی که واحدهای طرح اقدام ملی به طور میانگین ۷۵ متری ساخته شود، لذا هزینه ساخت هر واحد مسکونی معادل ۳۵۷ میلیون تومان برآورد خواهد  شد.

13991114000250_Test_NewPhotoFree

منبع: فارس
ارسال نظر: