پیک چهارم کرونا در راه است؟

کدخبر: 2370294

جزایر جنوبی قشم و کیش طی دو هفته از آبی به نارنجی تغییر کرده‌اند.

جزایر جنوبی قشم و کیش طی دو هفته از آبی به نارنجی تغییر کرده‌اند.

شهرستانهای نارنجی (پرخطر) از ۱۸ به ۳۶ مورد افزایش پیدا کرد.

شهرستانهای زرد (خطر متوسط) از ۱۳۰ به ۱۷۸ مورد افزایش یافت.

شهرستانهای آبی (کم خطر) از ۳۰۰ به ۲۳۴ مورد کاهش یافت.

 

منبع: تسنیم
ارسال نظر: