هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو برای کارکنان در ۱۸۰ روز نخست امسال!

کدخبر: 2370537

مجموع هزینه‌های پرسنلی کارکنان شرکت ایران‌خودرو در ۶ ماهه اول امسال حدود ۲ هزار و ۸۱ میلیارد تومان بوده است.

براساس صورت مالی منتهی به شهریور سال جاری، مجموع هزینه‌های پرسنلی کارکنان شرکت ایران‌خودرو در ۶ ماهه اول امسال حدود ۲ هزار و ۸۱ میلیارد تومان بوده است.

به عبارتی شرکت ایران‌خودرو ماهیانه ۳۴۷ میلیارد تومان و روزانه (با در نظرگرفتن ۳۱ روز) حدود ۱۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان صرف هزینه‌های پرسنلی خود می‌کند.

637483807770876568

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: