گرانی ۳۵۹ درصدی قیمت هر کیلو قند در دولت روحانی

کدخبر: 2370538

قیمت هر کیلو قند در پایان دولت دهم حدود ۲۵۰۰ تومان بود که این عدد در پایان دی ماه امسال به کیلویی ۱۱۷۵۰ تومان رسیده است.

قیمت هر کیلو قند در پایان دولت دهم حدود ۲۵۰۰ تومان بود که این عدد در پایان دی ماه امسال به کیلویی ۱۱۷۵۰ تومان رسیده است.

637483696896505200

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: