کاهش ۳۰ درصدی مصرف ماهی و میگو در دولت روحانی

کدخبر: 2370602

طی دوره دولت روحانی مصرف ماهی و میگوی ایران از ۲۹۴هزار و ۵۲۰ تن در سال ۱۳۹۱ به ۲۰۶هزار و ۵۱۴ تن در سال ۹۹ رسیده که بیانگر کاهش ۳۰ درصدی مصرف ماهی و میگو در کشور دارد.

طی دوره دولت روحانی مصرف ماهی و میگوی ایران از ۲۹۴هزار و ۵۲۰ تن در سال ۱۳۹۱ به ۲۰۶هزار و ۵۱۴ تن در سال ۹۹ رسیده که بیانگر کاهش ۳۰ درصدی مصرف ماهی و میگو در کشور دارد.

قابل ذکر است که سرانه مصرف ماهی و میگو به ازای هر ایرانی نیز از ۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۱ به ۲ کیلوگرم تا سال جاری رسیده است.

637484582495510706

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: