همسان سازی حقوق بازنشستگان از نظر قانونگذاری و اجرا ادامه می یابد

کدخبر: 2370705

رئیس کمیسیون برنامه، و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه از همه ظرفیت های قانونگذاری برای ارتقای وضعیت معیشت و رفاه بازنشستگان بهره برداری می کنیم، افزود:همسان سازی حقوق بازنشستگان از نظرقانونگذاری واجرا ادامه می یابد.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواستهای متعدد بازنشستگان  گفت: بازنشستگان عزیز درخواست هایی را مطرح کرده و پیامهایی را  برای من فرستاده اند.

وی تاکید کرد: درخواست بازنشستگان این است که، طرح دو فوریتی مربوط به دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان را امضاء کنم. حتما امضا می کنم.

رئیس کمیسیون برنامه، و بودجه و محاسبات مجلس افزود: هر طرحی که در مجلس توسط نمایندگان ارائه  می شود، اگر دارای بار مالی باشد، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است،.

حاجی بابایی تاکید کرد: طرح های دارای بار مالی را حتی اگر ۲۹۰ نماینده هم امضاء کنند و رای بدهند، قطعا در شورای نگهبان رد می شود.

وی افزود:  این موضوع  از طریق تقدیم لایحه توسط دولت  یادر قالب برنامه ۵ ساله امکان پذیر است.

رئیس کمیسیون برنامه، وبودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قانون برنامه ششم گفت:  در این برنامه ، ماده ۳۰ قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را مصوب نموده ایم و بارها در مدت اجرای برنامه ششم، اجرای این قانون را پیگیری و مورد تاکید قرار داده ایم.

حاجی بابایی با اشاره به این که قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تا سال ۱۴۰۱ هم ادامه دارد، گفت: این قانون باید در برنامه هفتم نیز تکرار شود.

وی تصریح کرد: معیشت و حقوق و رفاه بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری و تامین اجتماعی همیشه یکی از مهم ترین دغدغه های من در گذشته و حال بوده است. از همه ظرفیت های قانونگذاری برای ارتقای وضعیت معیشت و رفاه بازنشستگان بهره برداری می کنیم.

 

منبع: ايسنا
ارسال نظر: