کالاهای اساسی طی یک سال چقدر گران شد + جدول

کدخبر: 2370772

بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، شکر و مرغ نشان می دهد که قیمت این کالا در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ بین ۳۱ تا ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با 123 درصد افزایش از 109166 ریال در دی ماه 1398 به 243963 ریال در دی ماه 1399 افزایش یافته است. 

قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در دی 1399 نسبت به دی 1398 با 129 درصد افزایش از 76566 ریال به 175629 ریال افزایش یافته است. 

براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا دی 1399 نسبت به دی 1398 نیز 47 درصد افزایش داشته و از 228936 ریال در دی 98  به 337035 ریالی در دی 1399 رسید. 

قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده 45 درصد افزایش یافته است. 

قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز 47 درصد افزایش یافته و از 52134 ریال در دی 1398 به 87620 ریال در دی 1399 افزایش یافته است. 

این گزارش می‌افزاید: قیمت هر بسته شکر 900 گرمی نیز در مدت یاد شده 54 درصد افزایش یافته است. 

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در دی ماه 1399 نسبت به دی ماه 1398 به میزان 31 درصد افزایش و از هر کیلوگرم 740689 ریال به 972956 ریال رسیده است. 

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 27 درصد افزایش یافته و از 872582 ریال در دی 98 به 1107868 ریال در دی ماه 99 افزایش یافته است. 

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در دی ماه 1399 نسبت به دی ماه 1398 به میزان 62 درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم 12630 ریال به 204903 ریال رسید. 

13991126000437_Test_NewPhotoFree

منبع: فارس
ارسال نظر: