گرانی ۳۴۳ درصدی قیمت عدس در ۷ سال اخیر

کدخبر: 2370899

قیمت هر کیلوگرم عدس که در پایان دولت دهم زیر ۶۵۰۰ تومان بود، در پایان دی ماه امسال به نزدیک ۳۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر کیلوگرم عدس که در پایان دولت دهم زیر ۶۵۰۰ تومان بود، در پایان دی ماه امسال به نزدیک ۳۰ هزار تومان رسید.

637490608865459835

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: