گرانی ۵۰۰ درصدی هر بسته نیم کیلویی چای خارجی در دولت روحانی!

کدخبر: 2370928

قیمت هر بسته نیم کیلویی چای خارجی که در پایان دولت دهم در حدود ۱۵ هزار تومان بود، در پایان دی ماه امسال به نزدیک ۹۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر بسته نیم کیلویی چای خارجی که در پایان دولت دهم در حدود ۱۵ هزار تومان بود، در پایان دی ماه امسال به نزدیک ۹۰ هزار تومان رسید.

637490613833386803

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: