دولت در اختیار ژنرال‌های«پیر»است

کدخبر: 2371284

یک نماینده ادوار مجلس بر برنامه‌محوری و جوان گرایی دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: رئیس‌جمهور باید از بن دندان به جوان‌گرایی معتقد باشد و در کنار صبوری و نقدپذیری، صنعت را از رکود خارج کند.

محمد سلیمانی نماینده ادوار مجلس در رابطه با اینکه به موجب بیانات رهبر انقلاب کاندیدای اصلح در انتخابات ریاست جمهوری باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟،گفت: کسی که می‌خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود، نیازمند یکسری شرایط عمومی، یکسری شرایط خاص و همچنین شرایطی مربوط به وضعیت فعلی است. به موجب شرایط عمومی، فرد باید انسانی توانمند، فرهیخته، باتجربه، سیاستمدار و جز رجال سیاسی با سوابق درخشان باشد که لکه سیاهی در کارنامه اش نباشد.

وی افزود: شرایط خاص فرد داوطلب ریاست جمهوری هم این است که باید برای مثال کاملاً با امور مملکت آشنا باشد، قوه مجریه و قانون گذاری را به خوبی بشناسد، از خدمت به مردم تعریف مشخصی داشته باشد و در طول چهار سال ریاست جمهوری خود را وقف مردم کند نه اینکه بعد از پیروزی و گرفتن رأی مردم بگوید، «نمی گذارند کار کنم»، «نمی شود»، «اختیارات من کم است» و «می خواهم فراقانونی عمل کنم» و….

نماینده ادوار مجلس تاکیدکرد: رسانه‌ها باید از همین حالا به همه آنهایی که می‌خواهند نامزد شوند تذکر بدهند و به آنها بگویند شما به قانون اساسی کشور، اختیارات ریاست جمهوری، اختیارات مجلس و قوه قضائیه آگاه هستید و چهل و دو سال هم در خصوص همه اینها تجربه دارید پس اگر می‌خواهید نامزد شوید، در این چارچوب، قواعد و مقررات نامزد می‌شوید.

سلیمانی تصریح کرد: ما در دوران اصلاحات شاهد بودیم مطرح شد که اختیارات رئیس جمهور کم است در صورتی که واقعاً اختیارات رئیس جمهور بسیار بالاست و نفر دوم کشور است. با دستور رئیس جمهور است که میلیاردها تومان می‌تواند جابجا شود.

وی گفت: رئیس جمهور است که برنامه‌های توسعه پنج ساله را می‌نویسد و تقدیم مجلس می‌کند، بودجه کشور را تنظیم می‌کند و … بنابراین رئیس جمهور و وزرای او اختیارات بسیار زیادی دارند. رئیس جمهور جاهایی می‌تواند دخالت کند که حتی به موجب قانون اساسی به رهبری چنین اجازه‌ای داده نشده است.

نماینده مجلس نهم تاکید کرد: رئیس جمهور باید نقدپذیر باشد، باید صبر و تحمل زیادی داشته باشد و بداند زمانی که فرمان ریاست جمهوری را به دست می‌گیرد طبیعتاً منتقدینی خواهد داشت که باید پاسخ آنها را با صبر، حوصله، منطق و استدلال بدهد نه اینکه سوزن‌هایی در بدن منتقدین کند و پرخاش‌هایی را مطرح کند که در شأن جمهوری اسلامی نیست.

سلیمانی با تاکید براینکه شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند افراد خاصی برای ریاست جمهوری ورود کنند، بیان کرد: در حوزه اقتصاد با مشکلات عدیده ای از قبیل رکود بسیاری از کارخانجات و تولیدات پایین آنها مواجه هستیم و کسی باید بیاید که بتواند صنعت کشور را از رکود بیرون بیاورد. با تحریم مواجه هستیم و کسی باید بیاید که شجاعت لازم را برای دور زدن تحریم‌ها داشته باشد.

وی ادامه داد: باید رئیس جمهوری بیاید که بتواند روزی ۱۶ ساعت کار کند، به افکار، توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل کند و کشور را به سمت جلو ببرد. باید رئیس جمهوری بیاید که اگر در تصمیمات خود به نتیجه نرسید، مسئولیتش را قبول و از مردم عذرخواهی کند نه اینکه طلبکار باشد.

نماینده مجلس نهم خاطرنشان کرد: ۴۰ سال از انقلاب گذشته و همه به اجماع رسیدند که دولت نیازمند جوان‌گرایی است. پس باید دولتی که روی کار می‌آید از بُن دندان معتقد باشد، حداقل نصف کابینه خود را از جوانان تشکیل دهد نه مثل کابینه دهم و یازدهم که کابینه پیر و پاتال ها بود و آنها را به اسم ژنرال آورده بودند.

سلیمانی افزود: باید رئیس جمهوری بیاید که در حوزه‌های مختلف از جمله مشکل مسکن، برنامه داشته باشد. در حوزه کشاورزی، کشاورزان ما مشکل دارند و رئیس جمهور باید برنامه زمانبندی شده داشته باشد تا مردم بتوانند او را بازخواست کنند و عملکردش قابل ارزیابی باشد.

وی در پایان بیان کرد: جریانات سیاسی باید به این موارد توجه کنند و کسی را روی کار بیاورند که بعد آن را انکار نکنند و خودشان را کنار نکشند. ما مارگزیده شده‌ایم و دیدیم احزاب افرادی را روی کار می‌آورند و بعد که طبق پیشبینی هایشان عمل نمی‌شود در شکل اپوزیسیون ظهور پیدا می‌کنند.

محمد سلیمانی نماینده ادوار مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اینکه به موجب بیانات رهبر انقلاب کاندیدای اصلح در انتخابات ریاست جمهوری باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟،گفت: کسی که می‌خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود، نیازمند یکسری شرایط عمومی، یکسری شرایط خاص و همچنین شرایطی مربوط به وضعیت فعلی است. به موجب شرایط عمومی، فرد باید انسانی توانمند، فرهیخته، باتجربه، سیاستمدار و جز رجال سیاسی با سوابق درخشان باشد که لکه سیاهی در کارنامه اش نباشد.

وی افزود: شرایط خاص فرد داوطلب ریاست جمهوری هم این است که باید برای مثال کاملاً با امور مملکت آشنا باشد، قوه مجریه و قانون گذاری را به خوبی بشناسد، از خدمت به مردم تعریف مشخصی داشته باشد و در طول چهار سال ریاست جمهوری خود را وقف مردم کند نه اینکه بعد از پیروزی و گرفتن رأی مردم بگوید، «نمی گذارند کار کنم»، «نمی شود»، «اختیارات من کم است» و «می خواهم فراقانونی عمل کنم» و….

نماینده ادوار مجلس تاکیدکرد: رسانه‌ها باید از همین حالا به همه آنهایی که می‌خواهند نامزد شوند تذکر بدهند و به آنها بگویند شما به قانون اساسی کشور، اختیارات ریاست جمهوری، اختیارات مجلس و قوه قضائیه آگاه هستید و چهل و دو سال هم در خصوص همه اینها تجربه دارید پس اگر می‌خواهید نامزد شوید، در این چارچوب، قواعد و مقررات نامزد می‌شوید.

سلیمانی تصریح کرد: ما در دوران اصلاحات شاهد بودیم مطرح شد که اختیارات رئیس جمهور کم است در صورتی که واقعاً اختیارات رئیس جمهور بسیار بالاست و نفر دوم کشور است. با دستور رئیس جمهور است که میلیاردها تومان می‌تواند جابجا شود.

وی گفت: رئیس جمهور است که برنامه‌های توسعه پنج ساله را می‌نویسد و تقدیم مجلس می‌کند، بودجه کشور را تنظیم می‌کند و … بنابراین رئیس جمهور و وزرای او اختیارات بسیار زیادی دارند. رئیس جمهور جاهایی می‌تواند دخالت کند که حتی به موجب قانون اساسی به رهبری چنین اجازه‌ای داده نشده است.

نماینده مجلس نهم تاکید کرد: رئیس جمهور باید نقدپذیر باشد، باید صبر و تحمل زیادی داشته باشد و بداند زمانی که فرمان ریاست جمهوری را به دست می‌گیرد طبیعتاً منتقدینی خواهد داشت که باید پاسخ آنها را با صبر، حوصله، منطق و استدلال بدهد نه اینکه سوزن‌هایی در بدن منتقدین کند و پرخاش‌هایی را مطرح کند که در شأن جمهوری اسلامی نیست.

سلیمانی با تاکید براینکه شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند افراد خاصی برای ریاست جمهوری ورود کنند، بیان کرد: در حوزه اقتصاد با مشکلات عدیده ای از قبیل رکود بسیاری از کارخانجات و تولیدات پایین آنها مواجه هستیم و کسی باید بیاید که بتواند صنعت کشور را از رکود بیرون بیاورد. با تحریم مواجه هستیم و کسی باید بیاید که شجاعت لازم را برای دور زدن تحریم‌ها داشته باشد.

وی ادامه داد: باید رئیس جمهوری بیاید که بتواند روزی ۱۶ ساعت کار کند، به افکار، توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل کند و کشور را به سمت جلو ببرد. باید رئیس جمهوری بیاید که اگر در تصمیمات خود به نتیجه نرسید، مسئولیتش را قبول و از مردم عذرخواهی کند نه اینکه طلبکار باشد.

نماینده مجلس نهم خاطرنشان کرد: ۴۰ سال از انقلاب گذشته و همه به اجماع رسیدند که دولت نیازمند جوان‌گرایی است. پس باید دولتی که روی کار می‌آید از بُن دندان معتقد باشد، حداقل نصف کابینه خود را از جوانان تشکیل دهد نه مثل کابینه دهم و یازدهم که کابینه پیر و پاتال ها بود و آنها را به اسم ژنرال آورده بودند.

سلیمانی افزود: باید رئیس جمهوری بیاید که در حوزه‌های مختلف از جمله مشکل مسکن، برنامه داشته باشد. در حوزه کشاورزی، کشاورزان ما مشکل دارند و رئیس جمهور باید برنامه زمانبندی شده داشته باشد تا مردم بتوانند او را بازخواست کنند و عملکردش قابل ارزیابی باشد.

وی در پایان بیان کرد: جریانات سیاسی باید به این موارد توجه کنند و کسی را روی کار بیاورند که بعد آن را انکار نکنند و خودشان را کنار نکشند. ما مارگزیده شده‌ایم و دیدیم احزاب افرادی را روی کار می‌آورند و بعد که طبق پیشبینی هایشان عمل نمی‌شود در شکل اپوزیسیون ظهور پیدا می‌کنند.

 

منبع: مهر
ارسال نظر: