سکوت کرونا در شب

کدخبر: 2371688

قانون منع تردد شبانه باعث شده اکثر مردم از ساعت 21 شب تا 3 بامداد بیرون از خانه‌ها نباشند. هرچند این قانون خیلی دقیق اجرا نشده ولی چهره پایتخت ایران به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است.

قانون منع تردد شبانه باعث شده اکثر مردم از ساعت 21 شب تا 3 بامداد بیرون از خانه‌ها نباشند. هرچند این قانون خیلی دقیق اجرا نشده ولی چهره پایتخت ایران به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است.

1614631016شب (3)

منبع: فرهیختگان
ارسال نظر: