نارضایتی کارگران از میزان افزایش دستمزد

کدخبر: 2372127

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه امیدواریم به بهانه افزایش مزد قیمت ها افزایش پیدا نکند گفت: سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴درصد است.

علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد گفت:این دستمزدی که برای 1400 تعیین شد کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. اما به خاطر مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد, به ناچار این رقم را پذیرفتیم. امیدواریم دستگاه های نظارتی کنترل بازار را بر عهده داشته باشند تا قیمت ها به بهانه افزایش دستمزد چند برابر نشود.

وی ادامه داد: مطابق ماده 96قانون تأمین اجتماعی, سازمان موظف است که حقوق بازنشستگان خود را حداقل به میزان 39درصد افزایش دهد. اما بحث دیگر این است که قانون همسان سازی تصویب شده است و کف بازنشستگان باید از حد قانونی کمتر نباشد. امیدواریم با مشکلاتی که بازنشستگان دارندو عملاً‌شاید شاغلان بتوانند کسری را بتوانند با شغل دوم جبران کنند. امیدواریم مسئولان تأمین اجتماعی به گونه ای حقوق را  افزایش  که بخشی از مشکلات بازنشستگان حل شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد:افزایش دستمزد کارگران روی نرخ تورم کمتر از 4تا 5درصد است. امیدواریم به بهانه افزایش دستمزد نرخ دستمزد افزایش نیابد. امیدواریم نهادهای ناظر بر این مسئله توجه کنند. دستمزدی که تعیین شد به هیچ عنوان حداقل های زندگی کارگران را تأمین نمی کند.  نمایندگان کارگران از مبلغ تعیین شده دستمزد رضایت ندارند.

 

منبع: تسنیم
ارسال نظر: