رسیدگی به تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در مجلس

کدخبر: 2372138

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در حوزه مالی و اجرایی در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.

محمد‌مهدی مفتح رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد شش ماهه اجرای قانون الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در جلسه روز (یکشنبه 24 اسفند) کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.

وی در تشریح دستورکار دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در روز یکشنبه، گفت: (نحوه توزیع قیر) با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز در دستورکار اعضای کمیسیون در این روز قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه  و بودجه، اظهار داشت:رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در حوزه مالی و اجرایی از سال 92 تا 99 نیز در دستورکار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در این روز قرار دارد.

به گزارش تسنیم، طبق ماده 212- آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیئت ‌رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع می‌نماید کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

 

منبع: تسنیم
ارسال نظر: