مستمری مددجویان بهزیستی واریز شد

کدخبر: 2372244

قبادی دانا گفت: مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی برای یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار پرداخت شد.

وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی برای یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار پرداخت شد و جمعاً مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری در اسفندماه تخصیص یافت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای تهیه باطری سمعک ناشنوایان مستمری‌بگیر بهزیستی برای مصرف یکسال جمعاً مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ۴۷ هزار و ۶۰۰ نفر تخصیص داده شده بود با سرانه هر نفر ۲۴۰ هزار تومان پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه مددجویان بهزیستی که به صورت خویش‌فرما و یا توسط کارفرمایان بکارگیری شدند این حق بیمه پرداخت شد، گفت: عیدی تمام خانوار‌های مستمری‌بگیر بهزیستی بعد از تامین اعتبار پرداخت شد و بر روی کارت بانکی آن‌ها شارژ شد برای یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار مجموعاً مبلغ ۸۸ میلیارد تومان پرداخت شد.

قبادی دانا با اشاره به اینکه با توجه به ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهزیستی حق بیمه سهم کارفرما را برای مددجویانی که توسط کارفرماها به کارگیری شده‌اند و مشغول به کار هستند را سالانه پرداخت می‌کند، گفت: در سال ۹۹ نیز مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان است که برای اشتغال ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر از مددجویان بهزیستی که به صورت خویش‌فرما و یا توسط کارفرمایان بکارگیری شدند این حق بیمه پرداخت شد که این مهم برای افزایش اشتغال مددجویان بهزیستی به صورت خویش‌فرمایی و کارفرمایی کمک‌رسان است.

وی تصریح کرد: در شرایط پایان سال با تلاش‌هایی که صورت گرفت برای یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار مجموعاً مبلغ ۸۸ میلیارد تومان عیدی بین ۷۳ تا ۱۳۸ هزار تومان براساس بعد خانوار به تمام خانوارهای مستمری‌بگیر بهزیستی پرداخت شد و امیدواریم در سال آتی این مبلغ افزایش پیدا کند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظر: