سقوط عرضه گوشت قرمز به دهه ۱۳۷۰

کدخبر: 2372276

عرضه گوشت قرمز کشتارگاه‌های کشور در حالی به اندازه یا کمتر از عرضه سال‌های دهه ۱۳۷۰ است که در آن زمان جمعیت ایران ۲۴ میلیون کمتر از امروز بوده است.

براساس نتایج آمار کشتار دام در کشتارگاه‌های کشور، حجم عرضه گوشت قرمز در ۱۱ماهه امسال به ۳۹۲هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد نسبی داشته است که دلیل این موضوع، کاهش واردات گوشت قرمز بوده است.

اما رشد نسبی عرضه گوشت در کشتارگاه‌های کشور درحالی رخ می‌دهد که کل عرضه گوشت قرمز در این واحد طی سال ۹۸ و ۹۹ جزء کمترین ارقام ثبت شده از سال ۱۳۷۶ تاکنون است. 

قابل ذکر است اینکه بخشی از گوشت قرمز مصرفی کشور خارج از شبکه کشتارگاهی و همچنین از محل واردات تامین می‌شود قابل انکار نیست اما عرضه گوشت قرمز در این واحدها در حالی به اندازه یا کمتر از عرضه سال‌های دهه ۱۳۷۰ است که در آن زمان جمعیت ایران ۲۴ میلیون کمتر از امروز بوده است.

637513966980836945

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: