ماجرای بی مسئولیتی برخی مدیران گمرک چه بود؟

کدخبر: 2372356

اظهار نظر یکی از مقامات گمرک ایران در خصوص عمکلرد برخی مدیران حواشی را به همراه داشته است که بهتر است گمرک ایران در این خصوص شفاف سازی کند.

اخیرا مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک اعلام کرده است، آنچه جایگاه یک سازمان را تضعیف می کند بی خاصیت بودن برخی مدیران است، که نه مسیٔولیت می پذیرند و نه عرضه امضا دادن دارند، نه اقدامات میدانی بالاترین رده و جایگاه فنی گمرک ایران که در هر رویدادی حضور میدانی داشته و مسیٔولیت پذیرفته است.

وی در واکنش به انتقادهای مطرح شده در فضای مجازی درخصوص حضور میدانی خود در ترخیص واکسن کرونا و عنوان شوآف و تبلیغات برای این حضور  واکنش نشان داده بود. به گفته این مقام مسئول در جریان ترخیص واکسن از پای پرواز  اغلب، بیش از 10 نفر از مقامات کشوری حضور دارند، معاون وزیر بهداشت ، رییس هیات امنای ارزی ، نماینده ستاد کرونا و.... که جایگاه سازمانی بالاتر از من دارند؛

دلیل عدم مصاحبه آنها این است که یا بدلایلی نمی خواهند مصاحبه کنند و یا باید همگی با هم مصاحبه کنند اما من به هیچ عنوان تعارف ندارم که انجام حداقل تشریفات گمرکی را ارائه نکنم و مردم درجریان ترخیص این کالا قرار نگیرند.

این  اظهار نظرمهم  در خصوص عمکلرد برخی مدیران گمرکی حواشی را به همراه  داشته است که بهتر است گمرک ایران در این خصوص شفاف سازی کند.

 

منبع: تسنیم
ارسال نظر: