ماهی سه بار، دستورالعمل آژانس

کدخبر: 2372951

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که آژانش بین‌المللی انرژی اتمی سال گذشته در هر ماه سه بازدید سرزده از تاسیسات هسته‌ ای ایران انجام می‌داده است.

طبق گزارشی که میان دیپلمات‌ها به گردش درآمده و به رصد بلومبرگ رسیده است، آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۰ ماهیانه حدود سه بازدید سر زده از ایران انجام داده است.
در این گزارش همچنین آمده است که بازرسی‌ های آژانس از ایران در سال ۲۰۲۰ تقریبا رکورد زده است.
یک پنجم از کل ۱۶۱ بازدیدهای سرزده آژانس اتمی در ایران انجام گرفته است.

منبع: ايسنا
ارسال نظر: