ایستگاه دوم شفافیت؛ انتشار حق الجلسات اعضای شورای شهر کرمان

کدخبر: 2374607

حق الجلسات دی ماه اعضای شورای شهر کرمان منتشر شد

نسیم‌آنلاین: شهرداری کرمان بعد از انتشار جزئیات حقوق کارکنان خود امروز لیست پرداختی به اعضای شورای شهر بابت حق الجلسات دی ماه را منتشر کرد. براساس این اطلاعات حداقل دریافتی بابت 80 ساعت حضور در جلسات 6 میلیون 867 هزار و حداکثر دریافتی بابت 102 ساعت حضور در جلسات 9 میلیون و 342 هزار تومان است.

حق الجلسات شورای شهر کرمان

اطلاعات حقوق کارکنان شهرداری کرمان و حق الجلسات اعضای شورای شهر کرمان در سامانه شفافیت شهرداری کرمان به این آدرس منتشر شده است.

ارسال نظر: