زمین‌های کشت و صنعت مغان در مسیر تقسیم شدن

کدخبر: 2375161

وزارت کشور خواستار تمدید مجوز واگذاری اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در راستای رفع اختلافات دیرینه بهره برداری و مالکیت اراضی مابین شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و عشایر قشلاقات محدوده شرکت مذکور و در اجرای مصوبه دولت و براساس برنامه واگذاری مندرج در این مصوبه، مساحت ۴۲۲۶ هکتار از مجموع ۵۴۸۰ هکتار اراضی قابل واگذاری مورد نظر تصویب نامه طی سند رسمی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نام وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت و ۸۶۰ هکتار از این اراضی در شش قشلاق از قشلاقات محدوده شرکت مذکور از طریق هیئت ۷ نفره واگذاری اراضی تعیین تکلیف و به عشایر و بهره برداران واگذار گردید. همچنین درخصوص مابقی اراضی نیز کلیه تشریفات مد نظر طی شده و اتمام عملیات واگذاری نیازمند فرصت بیشتری می باشد.

با عنایت به موارد فوق و انقضای مهلت یک ساله اجرای مصوبه یاد شده، وزارت کشور درخواست تمدید مهلت برای مدت دو سال را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

ارسال نظر: