18 ماه حبس برای گزارشگری فساد؟

کدخبر: 2375597

حکم محکومیت 18 ماهه وحید اشتری بعد از واخواهی تایید شد

نسیم‌آنلاین: براساس اعلام وحید اشتری، حکم محکومیت 18 ماهه او بعد از واخواهی تایید شده است. محکومیت اشتری مربوط به محتوای تولید شده توسط وی در فضای مجازی است که با هدف سوت‌زنی تخلفات و مفاسد منتشر می شد. در بخشی از حکم آمده «مبنای محکومیت ایشان مجموع اقداماتشان در فضای رسانه‌ای است» و این اقدامات «موجب جو شدید ناامیدی از آینده روشن کشور» می شود. بنابر اذعان کارشناسان حقوقی محدود کردن فعالیت رسانه‌ای با تکیه بر کلیدواژه «یاس و ناامیدی» مبنای حقوقی ندارد و فعالین رسانه‌ای نسبت به تبعات منفی این اقدامات در جهت محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای ضدفساد هشدار داده‌اند.

ارسال نظر: